วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ลายกนก ทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ลายกนก ทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร

 

 

 

 

 คาถาบูชาพระกำแพง

อิติ สิทธิ พุทธัง สมาธิ 
อิติ สิทธิ ธัมมัง สมาธิ 
อิติ สิทธิ สังฆัง สมาธิ 

อิติ สิทธิ สุตัง สมาธิ
อิติ สิทธิ วินัยยัง สมาธิ
อิติ สิทธิ อภิธัมมัง สมาธิ

อิติ สิทธิ นะโมพุทธายะ สมาธิ
อิติ สิทธิ ปาระมิตา สมาธิ
อิติ สิทธิ มังรักขันตุ สมาธิพระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์อื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น